Onze Kennis, Uw Ervaring

Heijne Installatie Management heeft kennis van klimaatinstallatie in de breedste zin van het woord. Door onze kennis van gebouwbeheersystemen, koelinstallaties, luchtbehandelingsinstallaties en stookinstallaties kunnen wij brede inspecties uitvoeren welke tot doel hebben het optimaal functioneren van uw klimaatsysteem.

SCIOS

SCIOS Inspecties laten uitvoeren?

Heijne Installatie Management is onafhankelijk, SCIOS gecertificeerd, inspectie bedrijf voor uw stookinstallaties en gasleidingen. Wij keuren scope 1-2 en 7a installaties.

EPBD Keuring

Sinds de invoering van de wettelijke airco keuring (EPBD=Energy Performance of Buildings Directive) heeft Heijne Installatie Management meer dan 400 gebouwen EPBD gekeurd in alle voorkomende klassen.

NEN 2767

NEN 2767 is dé norm voor conditiemeting van gebouw installaties. Heijne Installatie Management brengt de status van uw gebouwgebonden installaties in kaart en stelt hiervoor een bijpassende meerjarenbegroting op.

EPA-U/B

EPA-U staat voor Energieprestatieadvies voor Utiliteit en het is een vakterm voor een energielabel voor kantoren. Het EPA-U energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is en welke energiebesparende maatregelen het energiegebruik van het gebouw kunnen  verbeteren.

Thermografie

Thermografie is een snelle en contactloze techniek om afwijkingen op temperatuur te lokaliseren welke duiden op ontbrekende isolatie ( bouwkundig ), overgangsweerstanden ( elektrisch ), slijtage ( productie en industrie ), leidingloop en leidinglekkages (installatietechnisch).

Scope 1, 2, 7a en 14

SCIOS

Goed functionerende stookinstallaties verbruiken minder energie, zijn veiliger, beperken de emissie en bieden een hogere bedrijfszekerheid. Dit leidt tot een directe kostenbesparing voor de eigenaar. Een inspectie door Heijne Installatie Management is een belangrijke basis voor de uitvoering van de wet- en regelgeving. Met de uitvoering van deze inspecties en goed onderhoud voldoet u immers aan de eisen van de overheid en verzekeraars.

EBI

Wanneer een nieuwe stookinstallatie wordt opgeleverd, of wanneer nooit eerder een inspectie aan een stookinstallatie heeft plaatsgevonden, moet een ‘Eerste of Bijzondere Inspectie (EBI)’ worden uitgevoerd.

PI

De zogenaamde ‘Periodieke Inspectie’ (PI), dient plaats te vinden op een frequentie die tijdens de EBI vastgesteld. Hierbij wordt gecontroleerd of de installatie nog voldoet aan de door de EBI-er vastgestelde grenswaarden.

PO

Jaarlijks moet het ‘Periodiek Onderhoud’ (PO) worden uitgevoerd. Dit is het feitelijke reinigen en afstellen van een brander of ketel binnen de bandbreedte die de EBI’er heeft vastgelegd in het basisverslag.

EPDB Keuringen

EPBD

Heijne Installatie Management is de juiste partij voor installateurs, gebouweigenaren, gebouwgebruikers en gebouwbeheerders om een EPBD keuring uit te voeren. Door een uitgebreide keuring aan zowel stook als koelinstallaties komen de besparingsmogelijkheden in beeld.

Heeft u een onafhankelijk bedrijf nodig voor inspecties aan uw klimaatinstallatie?

Maak een afspraak

Klanten die u voor gingen

Adres & Contact

Heijne Installatie Management B.V.

Samsonweg 28V
1521 RM Wormerveer

Tel: 06 52 83 82 70
E-Mail: info@him-inspecties.nl

KVK: 77078136
BTW nr: 
NL860893017B01