Energielabel EPA-U/B

Heijne Installatie Management is gecertificeerd EPA-U/B adviseur.
EPA-U energielabel utiliteitsgebouwen.

Heeft u een EPA-U energielabel nodig voor uw kantoor- of winkelpand? HIM-Inspecties is gecertificeerd EPA-U/B adviseur welke bestaande utiliteitsgebouwen voorziet van energie labels.

Naast het afgeven van de labels geven wij adviezen hoe u uw vastgoed naar een beter label kunt upgraden.

Per 1 januari 2023 moet een kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een primair fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per m2 per jaar. Voldoet het gebouw dan niet aan de eisen, dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2012.

Wat is nu uw situatie en welke stappen moet u nu nemen? Om u daarbij te helpen zijn door het RVO 2 infographics samengesteld. Met de infographic Beslisboom bepaalt u stap voor stap of u aan de Energielabel C-verplichting moet voldoen, en zo ja, welke acties dan nodig zijn.

In de infographic Praktijksituaties ziet u voorbeelden van de verschillende praktijksituaties die zich daarbij kunnen voordoen. De blauw omcirkelde cijfers tonen de relaties tussen de beslisboom en de praktijksituaties.

Energielabel C niet gehaald?

Vanaf 1 januari 2023 is het voor kantoren verplicht om te beschikken over energielabel C of beter. Voldoet een kantoorpand daar niet aan dan mag het kantoorpand niet als zodanig worden gebruikt.

Het is dus zowel voor huurders als verhuurders van kantoorruimte van belang om zich ervan te vergewissen of het kantoorpand over een energielabel beschikt en voldoet aan de Label C-verplichting.

Is dit laatste niet het geval dan zullen beide partijen er belang bij hebben om de benodigde maatregelen te treffen zodat het pand wél over energielabel C komt te beschikken.

Heeft u vragen over de Label C-verplichting neemt u dan gerust contact met ons op!

Heeft uw kantoor geen energielabel?

Om voor uw kantoor een energielabel te krijgen, schakelt u een energieadviseur van HIM-Inpecties in. Deze berekent hoe energiezuinig uw kantoor is en helpt u met een verduurzamingsplan op maat. Is uw kantoor niet duurzaam genoeg (energielabel D t/m G)? Volg dan onderstaande stappen om tot een energielabel C of beter te komen.

Beslisboom energielabel C Kantoren

Berekent uw adviseur dat het kantoor voldoet aan Label C of hoger? Houd dan nog steeds rekening met de eindnorm energiebesparing en de informatieplicht.

Energielabel EPA-U nodig?