EPBD Keuringen

Heijne Installatie Management is gecertificeerd voor EPBD 3 en Scope 14 keuringen.

Sinds de invoering van de wettelijke airco keuring (EPBD=Energy Performance of Buildings Directive) heeft Heijne Installatie Management meer dan 400 gebouwen EPBD gekeurd in alle voorkomende klassen. Vooraf of tijdens deze keuringen worden er veelal vragen gesteld over het hoe en waarom van de verplichte EPBD keuring.

Om hier duidelijkheid over te geven hebben we een website beschikbaar gesteld waar we één en ander uitleggen over de verplichtingen van EPBD plichtige gebouwen. Mocht u na het lezen van deze website nog met vragen blijven zitten, dan kunt u altijd contact met ons opnemen en zullen wij onze uiterste best doen om uw vraag te beantwoorden.

EPBDkeuringen.eu  geeft antwoorden op al uw vragen over de EPBD keuringen.

EPBDKeuring.eu

De informatieve website over EPBD keuringen is ontstaan uit de samenwerking tussen Heijne Installatie Management en Kroon Inspecties.

Mede door de vele vragen over deze keuringen hopen wij met deze website de meeste vragen al te beantwoorden.

Wij helpen u graag met onze expertise

Heijne Installatie Management richt zich met name op het inspecteren en keuren van gebouwgebonden installaties. daarnaast verzorgen wij het technisch beheer van, en advies voor, (klimaat-) installaties in gebouwen. Omdat tegenwoordig alle gebouwen met hun bijbehorende installaties moeten voldoen aan diverse eisen is het noodzakelijk dat deze installaties geïnspecteerd worden. Vanuit deze inspecties krijgt de klant informatie over de status van zijn installaties. Dit is belangrijk voor een gebouweigenaar of gebouwgebruiker. Het is van belang inzicht te hebben in het energieverbruik, de kwaliteit van het binnenmilieu, het verval van de installaties en de toekomstige investering voor vervanging of verbetering.

EPBD Airco keuring

Met de herziene Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD III) zijn de keuringsverplichtingen voor verwarmings- en airconditioningssystemen herzien. De EPBD-keuring voor zowel verwarmings- als airconditioningssystemen is verplicht vanaf een nominaal vermogen van 70 kW. Als één van beide systemen is gekoppeld aan een ventilatiesysteem, moet dit ventilatiesysteem ook gekeurd worden. De richtlijn is op 10 maart 2020 geïmplementeerd in de Nederlandse wet- en regelgeving. Vanaf deze datum moet aan deze eisen worden voldaan.

Naast de aangepaste bovengrens zijn in de keuringsverplichtingen de volgende wijzigingen doorgevoerd:

 • Gebouwen die verwarmd of gekoeld worden met systemen met een nominaal vermogen van 290 kW of meer, moeten vanaf 2026 uitgerust zijn met een Gebouwbeheersings- en controlesysteem (GACS), dat de apparatuur controleert en aanstuurt. Zodra het gebouw over zo’n systeem beschikt, vervalt de keuringsplicht.
 • De EPBD III verwarmingskeuring is van toepassing op verwarmingssystemen. De verplichte keuring van stookinstallaties vanuit het Activiteitenbesluit blijft van kracht.
 • Wanneer er een ventilatiesysteem gekoppeld is aan een verwarmings- of airconditioningssysteem, moet dit ventilatiesysteem ook gekeurd worden.
 • De keuringen betreffen het hele systeem en niet alleen de opwekker. Bovendien richten ze zich ook op de energieprestatie onder gebruikelijke gebruikscondities.
 • De keuringen moeten naast een keuringsrapport leiden tot een advies voor de kosteneffectieve verbetering van de energieprestatie van het systeem. Dit rapport wordt aan de eigenaar of verhuurder afgegeven.

Nieuwe regelgeving keuringen

De huidige regelingen voor de verplichte keuringen van airconditionings- en verwarmingssystemen zijn aangepast aan de nieuwe eisen. Daarbij wordt gestreefd naar een gelijke aanpak van beide keuringen.

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de handhaving van de keuringsverplichting. Zij moeten de keuringsrapporten bovendien steekproefsgewijs controleren. De regelgeving voor de keuringen is vastgelegd in het Bouwbesluit en de Regeling Bouwbesluit en daarnaast in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL). Om gemeenten bij de handhaving te ondersteunen, is er een afmeldregister voor de keuring van airconditioningssystemen, net zoals dat al bestaat voor verwarmingssystemen.

Keuringen airconditioningsystemen registreren

De keuring van airconditioningsystemen of gecombineerde airconditioning- en ventilatiesystemen moet geregistreerd worden via het online portaal: airco.epbd-keuring.nl. Dit moet gebeuren binnen 4 weken nadat de keuring is verricht. Registratie kan alleen gedaan worden door een geregistreerd bedrijf of geregistreerde deskundige met een geldig diploma EPBD-A of B-airconditioningsystemen.

Keuringen airconditioningsystemen registreren

In het portaal worden de airconditioningsystemen of de gecombineerde airconditioning- en ventilatiesystemen geregistreerd. Bij de registratie gaat het om de volgende onderdelen:

 • locatiegegevens
 • gegevens van de opdrachtgever en KVK
 • gegevens van airconditioningsysteem of gecombineerde airconditioning- en ventilatiesysteem
 • keuringsgegevens

In de registratie staat een beperkt aantal gegevens. In het keuringsverslag, dat ter beschikking wordt gesteld aan de opdrachtgever, staan de volgende uitgebreide details:

 • de resultaten van de inspectie
 • de metingen en berekeningen en
 • het advies volgens de uitgangspunten van de regeling

Toezicht en handhaving

Onafhankelijk, EPBD keuring nodig?