Scope 14 – Verwarmingssystemen

EPBD verwarmingssystemen Scope 14

Per 10 maart is de Regeling Bouwbesluit 2012 en de Regeling energieprestatie gebouwen inzake de implementatie van de tweede herziening van de richtlijn energieprestatie gebouwen van kracht geworden. De richtlijn energieprestatie gebouwen is ook wel bekend als de EPBD, Energy Performance of Buildings Directive.

Deze tweede herziening, EBPD III genaamd, bevat nu ook een keuring voor verwarmingssystemen. (Dat betekent enkel de verwarming van gebouwen en geen procesverwarming.) Tot nu toe was in het Bouwbesluit alleen de keuring van airconditioning opgenomen.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft SCIOS gevraagd de keuring voor de verwarmingssystemen te ontwikkelen, waarvoor een periode van 2 jaar beschikbaar is gesteld. Deze keuringen mogen alleen worden uitgevoerd door SCIOS gecertificeerde bedrijven.

Nieuwe regelgeving keuringen

De keuring dient minimaal eens in de vier jaren te worden uitgevoerd. Dat betekent dat alle verwarmingssystemen in elk geval voor uiterlijk maart 2024 gekeurd moeten zijn.

Ondergrens van 70 kW

De ondergrens voor de keuring is 70 kW nominaal vermogen. De keuring betreft niet alleen de warmtebron, maar ook het systeem voor warmteafgifte, daaraan gekoppelde regelsystemen en de bepaling van de warmtebehoefte van het gebouw. Als het verwarmingssysteem is gekoppeld met een ventilatiesysteem, dient ook dit gekeurd te worden.

Gebouwautomatisering en -controle (GACS) bij 290 kW en groter

De ondergrens van 70 kW voor de EPBD-keuring betekent niet dat de ondergrens verandert van de keuringen aan stookinstallaties die vanuit het Activiteitenbesluit verplicht zijn.

Er geldt een praktische bovengrens van 290 kW. Per 1 januari 2026 moeten namelijk installaties met een nominaal vermogen groter dan 290 kW zijn voorzien van een systeem voor gebouwautomatisering en -controle (GACS). Als een gebouw een dergelijk systeem heeft, vervalt de keuringsplicht. Dit geldt overigens ook wanneer het nominale vermogen kleiner dan 290 kW is en een dergelijk controlesysteem aanwezig is. Er zijn in het Bouwbesluit wel eisen gesteld aan het beheer- en controlesysteem.

Onafhankelijk, EPBD keuring nodig?