NEN2767 Conditiemeting

Zicht op de technische staat van uw vastgoed!

Met de norm NEN 2767 conditiemeting kan de technische staat van installatieonderdelen op een objectieve manier worden vastgelegd.
Een bijpassende meerjarenbegroting geeft inzicht in de te maken investeringen over de aankomende jaren.
NEN 2767 Inspectie

De NEN 2767 zorgt voor het uniform inspecteren en in kaart brengen van de technische staat van alle gebouwgebonden installaties. Door middel van conditiescores maakt u gemakkelijk vergelijkingen tussen de verschillende onderhoudstoestanden van objecten. Zo heeft u met de resultaten inzicht in onderhoudskosten en mogelijke risico’s en kunt u meerjarenonderhoudsplanningen opstellen. Kortom, met deze norm kunt u de kwaliteit waarborgen.

Wanneer u geïnteresseerd bent in de staat van uw installaties is een statusbepaling conform de NEN 2767 een juiste inspectie. De meetwijze wordt per object vastgelegd in een matrix. Het uiteindelijke rapport geeft een goed beeld van de status per object en kan vertaald worden naar een meerjarenonderhoudsplan.

NEN 2767 Inspectie
MJOP
Meerjarenbegroting (MJOP):

Het verkrijgen van een onderhoudsnoodzaak van het vastgoed bij voortdurend gebruik.
Het verkrijgen van een financieel inzicht in het onderhoud.
Het verkrijgen van inzicht in de onderhoudsachterstand vaak met kostenoverzicht (er is dan nog geen MJOP, de MJOP moet inzicht geven in achterstand en mogelijkheden bieden deze weg te werken.
Het verplaatsen van de kosten voor het onderhoud naar het meest geschikte tijdstip om het onderhoud te plegen.
Het voorkomen van (te veel) verstoring van het primaire bedrijfsproces door het onderhoud op een strategisch moment uit te voeren.

Onafhankelijk, NEN 2767 inspecteur nodig?