SCIOS Inspecties
Is uw installatie al volgens het
activiteitenbesluit geïnspecteerd?

Heijne Installatie Management kan voor u Scope 1, 2 en 7a inspecties uitvoeren!
SCIOS Scope 1 Inspectie
Scope 1 – Atmosferische verwarmingsketels en luchtverhitters

Toestellen waarbij de verbrandingslucht zich met de brandstof mengt ten gevolge van de impulswerking van de uitstromende brandstof in de brander en door de verbrandingsgassen ontstane thermische trek. Inclusief toestellen met premixbranders of verbrandingsgasventilator.

SCIOS Scope 1 Inspectie
Scope 2 – Warmwaterketels & luchtverhitters met ventilatorbranders

Warmwaterketels: toestellen bestemd voor het verwarmen van water. Luchtverhitters: toestellen waarin uit brandstof in een verbrandingskamer ontwikkelde warmte via een scheidingswand; zonder stromend tussenmedium wordt overgedragen op mechanisch getransporteerde lucht met de bestemming deze lucht te benutten voor verwarming. (N.B.: Luchtverhitters zonder scheidingswand vallen niet onder scope 2.)

SCope 7
Scope 7a (ontwerpdruk ≤ 0,5 bar) voor gebouwgebonden en licht industriële toepassingen

Scope 7a Brandstofleidingen voor aardgas met een ontwerpdruk ≤ 0,5 bar.
De meeste aardgasleidingen vallen onder deze scope.

Certificaat en Downloads

Onafhankelijke SCIOS keuring scope 1-2-7a nodig?