Scope 1 – Atmosferische verwarmingsketels en luchtverhitters

Goed functionerende stookinstallaties verbruiken minder energie, zijn veiliger, beperken de emissie en bieden een hogere bedrijfszekerheid en levensduur. Dit leidt tot een directe kostenbesparing voor de eigenaar. Een inspectie door Heijne Installatie Management is een belangrijke basis voor de uitvoering van de wet- en regelgeving. Met de uitvoering van deze inspecties en goed onderhoud voldoet u immers aan de eisen van de overheid en verzekeraars.

Toestellen waarbij de verbrandingslucht zich met de brandstof mengt ten gevolge van de impulswerking van de uitstromende brandstof in de brander en door de verbrandingsgassen ontstane thermische trek. Inclusief toestellen met premixbranders of verbrandingsgasventilator.

Toestellen die onder scope 1 vallen worden ondermeer toegepast voor:
– woon- en verblijfsgebouwen;
– zorgsector;
– kerken;
– gebouwen voor onderwijs en opleidingen.

Onafhankelijk, SCIOS gecertificeerd inspecteur nodig?