Scope 2 – Warmwaterketels & luchtverhitters met ventilatorbranders

Warmwaterketels: toestellen bestemd voor het verwarmen van water. Luchtverhitters: toestellen waarin uit brandstof in een verbrandingskamer ontwikkelde warmte via een scheidingswand; zonder stromend tussenmedium wordt overgedragen op mechanisch getransporteerde lucht met de bestemming deze lucht te benutten voor verwarming. (N.B.: Luchtverhitters zonder scheidingswand vallen niet onder scope 2.)

Toestellen die onder scope 2 vallen worden ondermeer toegepast voor:
– woon- en verblijfsgebouwen;
– gebouwen voor onderwijs en opleidingen;
– zorgsector;
– kerken;
– tuinbouw.

Onafhankelijk, SCIOS gecertificeerd inspecteur nodig?