Scope 7a – Brandstofleidingen

Scope 7a Brandstofleidingen voor aardgas met een ontwerpdruk ≤ 0,5 bar.

Volgens de Activiteitenregeling moet naast de stookinstallatie ook het systeem voor de toevoer van brandstof (de gasleiding) geïnspecteerd worden. Deze inspectie moet, volgens het genoemde besluit, uitgevoerd worden door een SCIOS gecertificeerd bedrijf.

Wanneer moet de brandstofleiding worden geïnspecteerd.

Als een stookinstallatie is opgesteld  in een stookruimte en/of in een ruimte is een stookinstallatie opgesteld met een vermogen van meer dan 100 kW, dan moet naast de stookinstallatie tevens de brandstoftoevoerleiding vanaf de centrale gasmeter naar deze stookinstallatie worden geïnspecteerd.

Onafhankelijk, SCIOS gecertificeerd inspecteur nodig?